Bài viết [gởi bằng hữu chi giao]

Posted: 01/01/2021 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
ghi vội cuối năm…

lốc lịch xé dần riết hồi mỏng nhánh
còn mấy tờ rơi (rớt) rụng một năm
xuân-hạ-thu-đông trăng-khuyết trăng-rằm
nắng-dọi mưa-đằm bầm dập tả tơi

mới sớm dậy chưa kịp cười đã tối
vừa đắp chăn chưa ấm đã xếp mền
bài Thơ đón mừng Xuân vui Tết đến
giờ lại thêm bài Xuân mới nữa rồi!…

thiệt bù-trất hết trơn (rồi) hết trọi
từ dạo cô Vi đỏng đảnh ghé qua chơi
cô sường-sám-trung-hoa từ Wu Han xa xôi
hành lý mang (chui) đầy vai-rớt-cồ-rô-na…

khởi từ đó dấy nguồn cơn bệnh lạ
nóng sốt ho khan bắt quàng cơn ngợp thở
đang mạnh khỏe như trâu bỗng…nằm ngay đơ
thẳng cẳng…không dịp nói lời trăn trối…

ai có dè dịch vật từ cô Vi mang tới
từ Wu Han ngao du khắp chốn gần xa
bỏ vai-rớt-vai-rơi khắp cõi ta bà
mơ mộng bá quyền võ lâm minh chủ

năm hai-ngàn-hai-mươi thế giái hỏa mù
cơn dịch vật trầm kha lây lan bệnh lạ
khi ra đường phải nhớ đeo mặt nạ
bất chợt gặp nhau nên… khoảng cách…cách ly…

kẻo không thôi ai biết ai nằm lì
nằm ngợp thở ngay đơ trơ cán cuốc
ra khỏi nhà lén nhìn sau ngó truớc
thăm chừng cô Vi có thè thẹ theo đuôi…

cuối tháng mười-hai năm hai-ngàn-hai-mươi
dáng thời gian ôm chồm qua Năm Mới
cô Vi vẫn giung-giăng-giung-giẻ dạo chơi
khiền thiên hạ cách chi [mà] cách ly…cách chén…

gần một năm không dám đi dám đến
vẫn thù lu ngồi chỗ ngó trăm bề
thi thoảng có ra thăm thú chốn phồn huê
thấy ai cũng cách ly ngó nhau mặt n[l]ạ

tứ hải giao huynh thôi đành chờ thong thả
đợi cô Vi đi mới tay bắt mặt mừng
năm-mới-năm-me càng thêm nỗi dè chừng
kẻo không thôi lại…từ ly cách…biệt…

nay có bài Thơ kể chuyện thời oan nghiệt
nhân Năm Cũ mỏi mòn “giao ban” Năm Mới
nghiệt cái cô Vi vẫn còn sung chưa chịu mỏi
ta đành ngồi Hiên Trăng gởi bằng hữu bài Thơ…

câu tứ-hải-giao-huynh ta vẫn hằng-hà-sa, nhớ
nghiệt cái cô Vi còn ở lì không đi…

Trần Huy Sao
cuối năm viết dưới hiên trăng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.