Đồng chí hoa hậu | Nguy hiểm | Chết dở

Posted: 04/01/2021 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Đồng chí hoa hậu

báo cáo đồng chí hoa hậu
trường ta rất đỗi tự hào
hồng nhan không còn bạc phận
hồng quần phải ngự trên cao

hồng nhan bây giờ bạc tỉ
chúng ta nghiêm chỉnh đứng chào
nhằm nhò giáo sư tiến sĩ
chân dài mút chỉ tri lao

09.12.2020

 

Nguy hiểm

tôi dạy toán sơ cấp
nhưng ăn học đàng hoàng
hai cộng hai bằng bốn
nhưng đầu óc mở mang

biết đâu là sự thật
không ăn dối nói gian
ngẫm cái đầu khuyết tật
ở đâu cũng vỡ toang!

05.12.2020
 

Chết dở

tặng Kim Quang Tran

những chỗ còn dễ thở
đoàn người kéo đến đây
quê hương hết khói lửa
tưởng có ruộng để cày

những con người thơ ngây
bây giờ bị bóp mũi
lại tìm cách ra đi
hay cúi đầu lầm lũi
kiếm củ khoai củ mì

cứ nghe ông phạm duy
con trâu già nhai cỏ
ngây thơ như trẻ nhỏ
hát mười bài bình ca

ruộng đâu còn để cày
nhà đâu còn để ở
đúng là lũ thơ ngây
nên bây giờ chết dở !

13.12.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.