Chín. Một. Một

Posted: 13/01/2021 in Lê Chiều Giang, Thơ

Lê Chiều Giang

Thiên hạ
Chẳng ai có nhà
Ta gọi khắp phương
Gọi thêm :
911

Đời.
Im mọi tiếng nói
Ta hét cùng
Thinh không
Có chút gì rất mới
Trong lòng ta
điêu tàn

Thiên hạ biến đâu hết ?
Phố xá tan như sương
Ngồi bên vầng trăng,
Trắng
Ta viết lời :
Cáo Chung

Nét bút ta sắc như tranh vẽ
Biến mặt trời ra một bóng
Đêm.

Lê Chiều Giang
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.