Bài thơ cho cháu nội Benjamin Trần Minh An

Posted: 18/01/2021 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

ngày Ôn Mệ lên thăm cháu nội Benjamin
(tên Việt Nam gọi là Trần Minh An)
cháu ra đời góp mặt gia đình Trần
Ba Mẹ cám ơn con nghen, Dr. Trần Minh Đạo

năm này tháng này ngày này ở america
chi nhánh Trần gia phiêu giạt phương xa
thêm búp Măng non nhú đọt thế Tre già
Nội Ngoại đề huề đông vui xiết kể

nhớ ngày nào khăn (gói) áo xa quê
gia đình Trần chỉ…trần thân sáu mạng
quá cảnh thời gian nương chốn cưu mang
giờ thêm búp măng nội ngoại vầy đàn

Ôn Mệ muốn ôm cháu Benjamin Tran
nghiệt nỗi cô Vi đành hanh đứng ngó
cô Út cô Ba mợ Hai cũng…gần nhà xa ngõ
chỉ ngó cháu đã thèm qua xeo phôn…

ghé lên thăm ngó cháu nội của Ôn
thèm ôm cháu mà mù-cha-tam-đợi
dịch vật cô Vi từ Wu Hán xa xôi
khiến nỗi cách li…cách chén…cách gì…

Mệ nói mần chi mà ốt dột như ri
bồng cháu nội cũng gần xa… mấy phít
ưng hun cháu mà nén lòng nín nhịn
chỉ ngó thôi không đặng rải nỗi lòng

Ôn cũng thèm bồng cháu trọn vòng ôm
nghiệt nỗi cô Vi cứ chằm hăm đứng ngó
giận quá một thời từng phiêu bạt sông hồ
nay chịu xép ve…cái chằm hăm đứng ngó

Mệ bồng cháu Ôn đứng nhìn…xa ngõ
đừng buồn nghen cháu nội Benjamin
thời mắc dịch…buộc lòng Ôn phải nhịn
chớ thiệt lòng muốn hun cái đã thèm

mai mốt rồi cô Vi bỏ chạy tét-ghèn
Ôn Mệ chích ngừa xóa sáu phít gần xa
khi bồng cháu Benjamin Trần Minh An
Ôn giành Mệ hun đã thèm cháu Nội…

…ngày đó lần hồi rồi cũng lần tìm tới
mới bồng ẳm tha hồ Trần Minh Đạo Jr…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 10/01/2021
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.