Tiễn đường gió bụi

Posted: 22/01/2021 in Lưu Thủy Hương, Thơ

Lưu Thủy Hương

Biệt ly ôi hỡi, biệt ly hề
Kẻ ở bên nì, kẻ bên tê
Tha phương đầu bạc chửa quay về
Ảo tưởng ôi hời, biệt sơn khê.

Dứt áo ơ hờ, khỏi gặp nhau
Tình chia tình đoạn tình thù đau
Đường lên quan ải sương mờ mịt
Đời ni ờ hợ, mộng chiêm bao.

… Tình tang tịch tang tình…

Rượu say ô hố, bôi mạc đình
Lệ nến chưa tàn đoạn tử sinh
Tằm xuân chưa thác tơ đà cạn
Ngựa hí lìa đàn – vạn lý chinh!

Khúc biên đình, tiễn đường gió bụi
Bàn tay tìm lần cuối bàn tay
Ra đi gửi áo lại đây
Để nàng đắp kẻo gió tây lạnh lùng.

Ô hời, ô hỡi sầu ly
Khóc chi
Buồn chi
Thương chi
Đời ni,
Ô, chỉ giấc chiêm bao.

Lưu Thủy Hương
Nguồn: Facebook Lưu Thủy Hương

Đã đóng bình luận.