Chiều bên sông nước | Nhớ người

Posted: 05/02/2021 in Thiền Sư Xóm Núi, Thơ, Yên Nhiên

Thiền Sư Xóm Núi | Yên Nhiên

Chiều bên sông nước

(mượn ý bài Bạc Mộ của Đỗ Phủ)

Mù mịt quê nhà sông nước ơi
Chiều hôm lãng đãng lạnh mây đồi
Hoa chen cỏ dại e dè ngủ
Chim đậu cành cao ríu rít chơi
Lâu lắm thuyền chưa về bến cũ
Lạ chưa tâm lại cảm thu người
Bây giờ tuổi đã, bao giờ nữa!
Tóc trắng cần chi đợi tuyết rơi

Thiền Sư Xóm Núi

 

Nhớ người

Nghìn trùng xa cách cố nhân ơi
Mây trắng giăng mành khắp núi đồi
Đã trót là thân chim viễn xứ
Lẽ nào hóa kiếp bướm rong chơi
Lê thê ngày quạnh sầu lan tỏa
Khuya khoắt canh trường sáp lệ rơi
Mộng cũ chập chờn làm mặt lạ
Thu Đông tàn tạ thuở xa người

Yên Nhiên

 

Bạc Mộ

Giang thuỷ trường lưu địa
Sơn vân bạc mộ thì
Hàn hoa ẩn loạn thảo
Túc điểu trạch lâm chi
Cựu quốc kiến hà nhật
Cao thu tâm khổ bi
Nhân sinh bất tái hảo
Mấn phát tự thành ti

Đỗ Phủ (712-770)

Nguồn: Yên Nhiên gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.