Chúc Tết

Posted: 08/02/2021 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Chúc Tết

CHÚC lời hạnh phúc khắp gần xa
MỪNG vạn niềm vui đến mọi nhà.
NĂM – mỗi năm tròn duyên phước nghiệp
MỚI từ tâm thức nở ngàn hoa.

VẠN điều lành dữ do tâm niệm,
SỰ việc vui buồn cũng chính ta.
NHƯ mạch nguồn xưa từ đạo đức,
Ý cầu toại nguyện được an hoà.

 

Ý Xuân

Nhớ năm nào đón xuân sang
Dọc đường gió bụi mai vàng nở tươi.
Giữa ngàn hoa
Nức hương đời,
Cho từng mạch chuyển ngọt lời quê hương.

Ai còn chiếc áo phong sương
Về nghe trở giấc ngàn phương tự tình.
Ai còn níu giọt bình minh,
Để rơi điệp khúc đăng trình trăm năm.

Mùa xưa
Giờ đã xa xăm
Cảnh xuân ngày trước… chừng thăm thẳm rồi!
Dòng đời nước chảy mây trôi,
Đoá mai vàng khép bên trời viễn phương.

Vẫn lì chiếc áo phong sương
Bên bờ tuyết trắng còn hương xuân nào!
Ngàn xưa cho đến ngàn sau,
Giữa lòng cát bụi nhịp cầu thanh tân.

Dù mai trên bước phong trần
Sắc màu sự thế mấy lần phôi pha!
Vẫn còn đây khúc tình ca,
Ý Xuân mầu nhiệm muôn nhà bình yên.

South Dakota, chớm xuân Tân Sửu 2021.
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.