Đêm đưa tiễn hai ôn (với) mệ…

Posted: 08/02/2021 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

con xin thưa hai Ôn cùng với Mệ
Tết năm ni ly chén vẫn xa nhau
bởi vì cô Vi có chịu đi đâu
xua cách mấy cứ giả đò không thấy

con có thắp nhang vái lạy cô-bớ-lạy
con có xếp hàng rồng rắn dài thoòng
hai mủi chích ngừa hành con lạnh nóng
cô vẫn giả đò ghé (bến) tới giả lơ…

thế giới chừ giựt-chắc-một-tiếng ho
loài người chừ giựt-mình-cơn-ngợp-thở
khiến hoảng-hồn-con nỗi quên nỗi nhớ
ngày hai-mươi-ba hai Ôn [theo] Mệ chầu Trời

trầm nhang thơm quyện nồi xông tỏa khói
nửa xông hơi tà nửa khói thơm hương
con vái lạy khấp mười phương tám hướng
Mệ với hai Ôn về chầu Trời bình an

(Mứt ngọt Trà thơm Rượu mê-dờ-in ngoại
Chè Xôi thì Đậu Nếp Nội nhập hàng
con nấu lò ga cho bớt khói củi than
cũng có ý chia đều nỗi nhớ tình Nội Ngoại)

hai Ôn(với)Mệ có buồn chi cứ nói
chớ con bây chừ quên nhớ trước sau
cơn dịch vật cô Vi hành nhức cái đầu
chợt ngó nụ Đào mới biết là Tết tới

nay thắp nhang đốt trầm hương nương khói
đưa tiễn hai Ôn (với) Mệ chầu Trời
nhớ nhắc chừng hai Ôn là mặt nạ chớ rời
suốt chặng nhớ giùm hen-san-ti-nai-dơ…

gần cả năm hàng quán nằm xụi lơ
nhà nhà nổi cơn say nồi-niêu-soong-chảo
Mệ (với) hai Ôn ô-vơ-tham nhốn nháo
phản đói phù no chống dịch vật Wu Han

thôi, con tiễn hai Ôn (với) Mệ lên đàng
chiều-ba-mươi về lại Trần gia trang
Tết năm nay không khí quá…tàn nhang…
nhưng cái-lò-ga vẫn khơi đều lửa nóng…

Trần Huy Sao
Hiên Trăng, đón Tết con Trâu 2021
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.