Mâm cơm tất niên | Không có ngôi nhà nào

Posted: 10/02/2021 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Mâm cơm tất niên

bữa nay là 29 tết
mâm cơm cúng ông bà
có đủ các món ăn ngày tết
dọn ra nguội lạnh
có ai đâu mà chờ
tới ăn

tròn đúng một năm rồi
dịch covid-19 bùng phát không sót nơi nào
trên khắp thế giới
cuộc sống bị đảo lộn
người thân ở nước ngoài
người thân ở trong nước
nhiều người mất công ăn chuyện làm
sống xơ bơ xấc bấc
còn bụng dạ nào nghĩ đến tết

thôi thì
mâm cơm tất niên mình cúng
chịu khó hâm lại
cất để dành ăn 3 ngày tết

 

Không có ngôi nhà nào

không có ngôi nhà nào
như em nói
hơi giống nhà anh
không có ngôi nhà nào
ngày tết
ngày thường
cũng chỉ có mấy con gà bươi móc kiếm ăn sân trước
sân sau
và con chó buồn miệng
sủa vu vơ
tùy hứng

không có ngôi nhà nào
anh nói thiệt
mới xẩm chiều
chỉ le lói ánh đèn ngủ
giống như nhà anh đâu

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.