Bầy chim choàng áo nắng | Có chắc là đêm rồi sẽ khuya?

Posted: 17/02/2021 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

Bầy chim choàng áo nắng

Chỗ ngã lưng qua đêm
Hàng cây chờ lộng gió
Thả lên vì sao nhỏ
Đánh thức một mùa trăng

Chỗ trống không mây giăng
Bầy chim choàng áo nắng
Băng suốt miền đất lạnh
Mang về cả mùa Xuân

Chỗ vắng chưa quen thân
Đôi chân đều nhịp bước
Nhắn lá khô phía trước
Mở dùm cánh rừng Thu

Chỗ tiếng hát đong đưa
Đôi tay đều nhịp vỗ
Lời ca dao muôn thuở
Chở thời xưa ngang qua

(1/2021)

 

Có chắc là đêm rồi sẽ khuya?

Có chắc là đêm rồi sẽ khuya?
Ngày đứng yên giữa ngọ quên chiều
Thời gian đôi lúc như dừng bước
Để những mặt đường im tiếng kêu

Có chắc mây đen rồi sẽ mưa?
Gió mang hơi nóng đến thay mùa
Trời cao đôi lúc nơi hò hẹn
Để nắng buông màn một góc trưa

Có chắc dòng sông ra đại dương?
Qua bao ghềnh thác lỡ quên đường
Ghé thăm đồng ruộng mừng lúa chín
Để rạch đong đầy nỗi vấn vương

Có chắc bỏ đi rồi sẽ xa?
Bao nhiêu hình ảnh khó phai nhòa
Người trong tâm khảm luôn còn đó
Để khối ân tình mãi với ta

(01/2021)

Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.