Tiễn anh Nguyễn Lương Vỵ (1952 – 2021)

Posted: 19/02/2021 in Thơ, Trần Thị Nguyệt Mai

Trần Thị Nguyệt Mai
Chia sẻ cùng chị Khánh Minh


Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021)

Ba mươi tết hốt hoảng
Text cho em báo tin
Nhắn cả hai cùng niệm
Phật Dược Sư hiển linh

“Anh Vỵ vào bệnh viện
Hai tuần rồi em ơi
Hôn mê chẳng còn biết
Chị xốn xang, lo âu…”

Khai bút đầu năm mới
Em cũng nhớ đến anh
Niệm chư Phật phù hộ
Mong đem lại tin lành

Chiều hôm qua chị Khánh
Bùi ngùi báo tin buồn
“Họ sắp rút ống thở…”
Đã cuối đường tử sinh…

Vẫn biết là kiếp sống
Mong manh giả tạm thôi
Anh đi an bình nhé
Cõi Lành anh rong chơi

Trần Thị Nguyệt Mai
18-2-2021
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.