Là mùa Xuân

Posted: 24/02/2021 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Khi cuộc sống vẫn còn nhiều phía trước
Dù trải bao nhiêu ngày tháng phong trần.
Với ý thức – những nụ mầm nguyện ước…
Thông điệp tình người mang cả mùa xuân!

Cây cỏ yêu nhau từ nơi cuộc sống
Trời đất yên bình, nhịp bước thanh tân.
Hơi thở đời cho con người cao rộng,
Khắp cả bốn mùa đâu cũng là xuân.!

Mặc Phương Tử
South Dakota, Đầu xuân 2021.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.