Haiku tục ngữ

Posted: 03/03/2021 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

1.
Ếch ngồi đáy giếng sâu
Nhìn lên cao có thấy gì đâu
Tưởng trời là cái đấu

2.
Chuột sa hủ nếp đầy
Ruộng nhà vợ thẳng cánh cò bay
Nhưng chớ quên đi cày

3.
Ngựa non háu đá bậy
Trúng nhầm cây cứng một chân gẫy
Thôi hãy nằm yên đấy

4.
Con cò đi ăn đêm
Không thấy đường đậu phải cành mềm
Lộn cổ chết bên thềm

5.
Trời sinh voi sinh cỏ
Cố gắng làm miếng ăn sẽ có
Đâu có gì phải lo

6.
Cọp chết để da lại
Người ta chết để tiếng với đời
Chết sao còn ích lợi

7.
Đánh chó ngó chủ nhà
Mắng trẻ nhỏ phải rõ mẹ cha
Lựa lời mà nói ra

8.
Trâu buộc ghét trâu ăn
Người mất việc ganh kẻ đi làm
Thói đời hay càm ràm

9.
Hổ phụ sinh hổ tử
Con học giỏi nhờ cha hay chữ
Giống dòng đều một thứ

10.
Như cá nằm trên thớt
Chờ một lưỡi dao oan nghiệt rớt
Cái chết đến dễ ợt

Trần Thụ Ân
02/2021
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.