Archive for the ‘Bảo Cường’ Category

Thu có biết

Posted: 18/10/2017 in Bảo Cường, Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu
Tặng Quy & Thu

Bảo Cường diễn ngâm

Đêm Hồ Tây mây bay lá đổ
Ánh trăng mờ lơ lửng cô đơn
Ngày chia tay hoài Thu thương nhớ
Cung đàn nào lỗi nhịp vấn vương!

Nhạn kêu sương gọi tình ly biệt
Gốc Thu tàn tiếc lá vàng rơi
Thà ta chịu giá đông khắc nghiệt
Hơn nghe lời “vĩnh biệt” (*) Thu ơi!
(more…)