Archive for the ‘Đình Nguyên’ Category

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Đình Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link