Archive for the ‘Dương Thanh’ Category

Trúc Thanh Tâm

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Trình bày: Dương Thanh

Ngâm thơ

Mười năm, ai hát bài thương nhớ
Để thắt lòng ta chút tình hồng
Từng tiếng thời gian như đọng lại
Một màu huyền diệu của đêm trăng
(more…)