Archive for the ‘Hoài Phương’ Category

Nhạc và lời: Sonia Thanh Thủy


Thạch thảo – Đinh Cường

Tiếng hát: Hoài Phương


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

 
Thơ: Kim Vui
Nhạc: Vĩnh Thành
Tiếng hát: Hoài Phương

Vẫn dòng sông xưa

Em về thăm lại dòng sông cũ
Một buổi chiều thu nhạt nắng vàng
Nước cuốn theo sông về biển cả
Còn người biền biệt ở nơi nao ?
(more…)