Archive for the ‘Kyra Nguyen’ Category

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc, hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Kyra Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Kyra Nguyen
Hòa âm: Nguyễn Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

* Ca khúc này được tác giả viết riêng cho các em sinh viên của trường Montgomery College (Maryland) trình bày trong mùa Lễ Tạ Ơn cách đây mấy năm.