Tình mười lăm

Posted: 02/01/2012 in Âm Nhạc, Cao Ngọc Dung, Kyra Nguyen, Thy Lệ Trang

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc, hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Kyra Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.