Archive for the ‘Trần Lãng Minh’ Category

Nguyễn Quyết Thắng

torn_leaf

Thơ: Trangđài Glasssey-Trầnguyễn; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Trần Lãng Minh
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trangđài Glasssey-Trầnguyễn gửi bản ký âm và âm bản mp3.