Archive for the ‘Tuyết Mai’ Category

Nguyễn Tâm Hàn

falling_leaf

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Tuyết Mai

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.