Archive for the ‘Uyên Vy’ Category

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc, hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Uyên Vy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link