Archive for the ‘Andy Weir’ Category

Andy Weir
Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác The Egg

the_egg

Ngươi chết trên đường về nhà.

Tai nạn giao thông. Không có gì đặc biệt, tuy thế mà chết người. Ngươi để lại vợ và hai con. Cái chết không đau đớn. Nhân viên cứu cấp hết lòng cứu chữa nhưng vô hiệu quả. Thân thể ngươi nát bấy, thoát đi thì tốt hơn, tin Ta đi.

Và khi ấy ngươi gặp Ta.

“Sao… chuyện gì vậy?” Ngươi hỏi, “Con đang ở đâu đây?”

“Ngươi chết rồi,” Ta nói, một cách thẳng thừng. Nói kiểu cách làm chi.
(more…)