Archive for the ‘Cánh Gió’ Category

Cứ để

Posted: 24/07/2020 in Cánh Gió, Thơ

Cánh Gió

Cứ để lòng như có vấn vương
Chiều thu biển phố hắt hiu buồn
Santa bạt gió lùa ngọn tóc
Phủ xuống thành thơ điệu nhớ thương

Cứ như nhớ đến một đoạn phim
Ngại ngùng cắn thẹn trái dâu tim
Để đời trôi nổi, rày đây đó
Rồi lại tình yêu ngọt tụ tìm
(more…)