Archive for the ‘Hoàng Anh Tuấn’ Category

Nguyễn Đức Nam

piano_rouge-vu_thai_hoa
piano rouge
Vũ Thái Hòa

Thơ: Hoàng Anh Tuấn; Nhạc: Nguyễn Đức Nam; Tiếng hát: Hiếu Trang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3