Archive for the ‘Hồng Khắc Kim Mai’ Category

 
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Thơ: Hồng Khắc Kim Mai
Tiếng hát: Hạnh Nguyên
Hòa Âm: Quốc Dũng
Video: Vinh Nguyễn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link