Archive for the ‘Kawabata Yasunari’ Category

Kawabata Yasunari
Phạm Đức Thân dịch


Kawabata Yasunari (1899-1972)

“Hokuro no Tegami” (Cái Nốt Ruồi) là tác phẩm của Kawabata Yasunari (1899 – 1972), Nobel Văn Học 1068, ở thời kỳ hoàn toàn thành tựu và cho thấy ông nắm vững tâm lý phụ nữ, điểm nổi bật trong các tác phẩm của ông. Phạm Đức Thân dịch từ bản Engish “The Mole” của Edward Seidensticker.

oOo

Đêm qua em nằm mơ thấy cái nốt ruồi.

Em chỉ cần viết cái tên là anh biết em muốn nói gì. Cái nốt ruồi đó – em đã bao lần bị anh la mắng vì nó.

Nó nằm ở vai phải em, hay có lẽ em nên nói nó nằm cao trên lưng.

“Nó đã to hơn hạt đậu. Cứ tiếp tục nghịch nó, có ngày nó sẽ mọc rễ cho mà coi”
(more…)