Archive for the ‘LMST’ Category

LMST

thieu_nu_voi_hoa_sen-to_ngoc_van
Thiếu nữ với hoa sen
Tô Ngọc Vân

Thơ: Song Phượng; Nhạc: LMST; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Tiếng hát: Thùy An

Bản ký âm PDF

Nguồn: Song Phượng gửi nhạc và âm bản mp3

LMST

paris_winter

Thơ: Song Phượng; Nhạc: LMST; Hòa âm: Cao Ngọc Dung; Tiếng hát: Tâm Thư

Bản ký âm PDF

Nguồn: Song Phượng gửi nhạc và âm bản mp3