Archive for the ‘Nguyễn Ngọc Linh’ Category

Nguyễn Minh Nữu

thieu_nu_di_trong_chieu

Nhạc: Nguyễn Ngọc Linh; Tiếng hát: Thụy Long

Em về đó, gửi một lời cho biển
Là thiên thu nguyện làm sóng bạc đầu
Là thiên thu giữ tấm lòng bất biến
Mãi mặn nồng dâng hiến dẫu tim đau
Yêu một người, giữ dưới đáy thẳm sâu
Không muốn chia lìa, không mong kết hợp.
(more…)