Archive for the ‘Nhật Quang’ Category

Nhật Quang

Ta tựa lưng vào hoàng hôn
nghe cuối chiều nhạt nắng
thả hồn theo khúc hát đồng dao
một thoáng bình yên rất lạ
năm tháng xuôi ngược, bôn ba
ta trở về, ghì chặt những ký ức thương yêu òa vỡ…
còn đó đồng lúa mênh mông
chấp chới cánh cò theo vầng mây trắng xa tít chân trời  (more…)