Archive for the ‘Phạm Minh Vũ’ Category

Phạm Minh Vũ

Sự việc một BTV Đài truyền hình quốc gia đã gọi những người bán hàng rong là ”ký sinh trùng” trong bản tin tài chính kinh doanh được phát đi vào sáng 17-08 đang gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc này rất nghiêm trọng khi một đài truyền hình Quốc gia mà lại có phát ngôn kỳ thị, xúc xiểm khinh khi người dân lương thiện chắc chắn không chỉ dừng ở việc xin lỗi của nhà đài và kỷ luật là xong, lương tâm của con người tử tế khó mà tha thứ cho chính bản thân mình vì những phát ngôn đầy tội ác ấy.

Tội ác là vì nó không chỉ xúc xiểm một tầng lớp yếu thế trong xã hội, mà vu cáo họ đang gây hại cho xã hội, vì nói theo từ KST thì nó là sinh vật ký sinh trên sinh vật khác được gọi là vật chủ, kts có hại cho vật chủ. Nhưng ví người yếu thế có hại cho ai đó rõ ràng là vu cáo hoàn toàn.
(more…)