Archive for the ‘Richard Quest’ Category

Richard Quest
Nguyễn Trần Diệu Hương chuyển ngữ bài báo I got Covid-19 two months ago. I’m still discovering new areas of damage của Richard Quest – CNN Business editor-at-large.

Bài này không phải là một tài liệu y khoa, mà là kinh nghiệm cá nhân của ông Richard Quest – CNN Business editor-at-large. Xin được dịch lại kinh nghiệm của một “cựu bệnh nhân COVID-19” để bạn đọc tham khảo. (NTDH)


Richard Quest

Cơn ho trở lại, không báo trước, không có lý do. Cơn ho không dữ dội như khi tôi đang bị nhiễm virus nhưng làm cho tôi thấy mình bị yếu đi.

Như nhiều người khác, tôi nhận ra rằng tôi đang phải sống và chịu đựng “cơn hậu địa chấn”, ảnh hưởng lâu dài sau khi đã được chữa lành cúm COVID-19.

Tôi bị nhiễm Coronavirus vào giữa tháng 4. Toàn bộ triệu chứng đến rất nhanh chóng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy suy nhược, rất mệt mỏi, và tôi bị ho, một loại ho chưa bao giờ thấy trong đời.

Tôi đến clinic xin test COVID-19, sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ trung tâm y tế cho biết tôi đã bị nhiễm Coronavirus.
(more…)