Archive for the ‘Rudyard Kipling’ Category

Nếu

Posted: 08/01/2021 in Ian Bùi, Rudyard Kipling, Thơ

Rudyard Kipling (1865-1936)
Ian Bùi chuyển ngữ từ nguyên tác If của Rudyard Kipling


Poet Rubyard Kipling (1865-1936)

Nếu anh giữ được cái đầu thật tỉnh
khi xung quanh bá tánh thảy rồ điên;
vẫn tự tin, mặc chúng nói quàng xiên
gieo ngờ vực, đổ cho anh tội lỗi;

Nếu anh biết đợi chờ không mệt mỏi,
biết người lừa nhưng từ chối lừa người,
bị ghét thù nhưng chẳng ghét thù ai,
không bẹo mình, chẳng chê bai tự phụ;
(more…)