Archive for the ‘Tập Hợp Quốc Dân Việt’ Category

Tập Hợp Quốc Dân Việt

mat_trong_dong

LỜI KÊU GỌI 16 ĐIỂM CỦA TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT: BIỂU TÌNH ÔN HÒA ĐỒNG LOẠT TOÀN QUỐC MỖI CHÚA NHẬT HOẶC NGÀY NGHỈ SUỐT NĂM 2017, ĐỂ BẢO VỆ SỰ SỐNG VÀ CỨU QUỐC DÂN, TỪ CHÚA NHẬT 05-3-2017 !!!

Kính thưa Quốc Dân Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước !

I. Đại thảm họa của Tổ Quốc và Dân tộc Việt hiện nay 2017 :

Tổ Quốc Việt Nam chúng ta đang suy vong và Dân Tộc Việt chúng ta đang nguy cơ bị Tàu Cộng diệt chủng. Nguy cơ mất Nước và sự tàn lụi của giòng giống Lạc Hồng là hoàn toàn có thật, chắc chắn đang đến rất gần, ngày càng lộ rõ, không phải xa vời nữa, do giặc ngoại xâm và giặc nội xâm !

Giặc ngoại xâm của Dân Tộc chúng ta hôm nay chính là Ác Cộng Hán Tàu, vừa muốn Hán hóa Việt Nam, vừa mưu đồ tiêu diệt Dân Tộc Việt như họ đã và đang làm ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông từ 60 năm qua ! Các Dân từ bao đời sinh sống yên ổn ở 3 nơi ấy đều đã và đang bị người Hoa Hán diệt chủng, chiếm đóng và định cư thay dần vào.
(more…)