Archive for the ‘Trần Đức Thạch’ Category

Sám hối

Posted: 21/12/2020 in Thơ, Trần Đức Thạch

Trần Đức Thạch


Trần Đức Thạch, nhà thơ mới bị chế độ CSVN “xử” 12 năm tù,
3 năm quản chế.

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.  (more…)