Archive for the ‘Trần Thị Lam’ Category

Trần Thị Lam

tre_tho_bat_oc

Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn!
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm!
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ!
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ!
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
(more…)