Archive for the ‘Vũ Hữu Sự’ Category

Vũ Hữu Sự

Chạy vào trụ sở hợp tác xã, thấy ông Hệ chủ nhiệm đang ngồi ở bàn, bà Bản vội túm lấy, bù lu bù loa:

– Khổ thân con Huê nhà tôi quá, các ông các bà ơi. Hôm qua nó còn tung ta tung tăng, nó ăn nó chơi, nó đùa nó nghịch. Tối qua tôi còn tắm cho nó. Thế mà sáng nay nó đã chết rồi, các ông các bà ơi là các ông các bà…hu hu…hu hu hu hu…

Ông Hệ tròn mắt:

– Chết rồi? Làm sao nó chết?

– Nào tôi có biết. Sáng ra đã thấy nó chết rồi…hu hu hu hu hu…

– Chẳng may cháu nó chết, thì bà phải lên báo cáo với ủy ban, làm thủ tục khai tử, rồi về lo mai táng cho cháu, chứ sao lại đến đây?

– Không phải con tôi. Con Huê nhà tôi cơ mà.
(more…)