Posts Tagged ‘Ngụy Ngữ’

Trần Hoài Thư

Vấn Đề Số 52

Có những điều không thể ngờ, hay không thể  tin  mà có thể xãy ra.

Ví dụ chúng tôi có  tạp chí Vấn Đề  số 52 – số bị tịch thu –  ở xứ Mỹ này khi mà 43 năm về trước trên số 53 đăng lời cáo lỗi cùa Ban Chủ trương nguyệt san Vấn Đề  như sau:

cao_loi-van_de

Có phải là chuỵện khó tin nhưng có thật hay không?.
(more…)