Posts Tagged ‘Phó Đức Chính’

Nguyễn Minh Thanh

pho_duc_chinh
Phó Đức Chính (1907-1930)

Sơ lược tiểu sử Phó Đức Chính

Phó Đức Chính người huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, là con của cụ Duy Chân nhà Nho nổi tiếng trong làng Đa Ngưu. Ông là cánh tay phải của đảng trưởng Nguyễn Thái Học Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ). Sau khi tốt nghiệp Tham Tá Công Chánh, ông được bổ nhiệm sang Lào làm việc. Năm 1927, ông tham gia thành lập VNQDĐ với công tác tổ chức và phát triển Đảng. Cuối năm 1928, ông giữ chức Phó Chủ Tịch VNQDĐ.
(more…)