Thoáng hương phai

Posted: 10/01/2012 in Âm Nhạc, Hà My, Hư Vô, Phạm Quang Ngọc, Thơ

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Hà My
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.