Archive for the ‘Hà My’ Category

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Hà My
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link