Có phải mùa Xuân đang trổ lộc

Posted: 22/01/2012 in Âm Nhạc, Tâm Thư, Thơ, Tuệ Nga, Vĩnh Điện

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Tuệ Nga
Ca sĩ: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.