Tôi không phải là trí thức

Posted: 08/02/2012 in Bắc Phong, Eduardo Galeano, Thơ

Eduardo Galeano
Bắc Phong diễn ý nhà văn Eduardo Galeano qua thơ


Eduardo Galeano (ảnh: Mariela de Marchi Moyano)

nói chuyện với bạn chút thôi
thực đấy
tôi đâu phải một hiền nhân
hơn nữa
giữa tôi với bạn
tôi thú thật điều này
bọn trí thức làm tôi thốn dái

tôi đâu muốn
được nhắc đến như một trí thức
khi họ gọi tôi là “một trí thức lỗi lạc”
tôi nói không
tôi không phải là trí thức
bọn trí thức là bọn tách đầu khỏi mình
tôi đâu muốn làm một cái đầu lăn trên mặt đất
tôi là một con người!
tôi là một con người
có cái đầu
có cái thân
có bộ phận sinh dục
có cái bụng
có tất cả
nhưng không phải trí thức
tồi tệ nhân cách!

tôi đã từng nói
phải coi chừng những kẻ chỉ dùng lý trí
cẩn thận!
bạn phải biết suy lý và đồng thời cảm nhận
khi lý trí bị tách khỏi trái tim
thì bạn phải chuẩn bị
cho điều gì đáng sợ sẽ xẩy ra
bởi vì bọn đó có thể đưa chúng ta
đến chỗ tận diệt nhân loại trên hành tinh này

không, tôi không tin vào sự thuần lý
tôi tin vào sự kết hợp dù mâu thuẫn
nhưng cần thiết
giữa những gì ta cảm nhận
và những gì ta suy tư
khi thấy ai hình như chỉ sống với cảm xúc
tôi nghĩ “tay này yếu”
nhưng khi gặp người nào chỉ dùng lý trí mà không có cảm xúc
tôi nghĩ “khiếp quá!
đây là một trí thức
một loại đáng sợ!
một cái đầu biết lăn”
tôi không muốn làm một cái đầu biết lăn

bạn cho là tôi khôn ngoan
vậy thì
bạn có thấy?
cái làm tôi chú ý là sự kết hợp
giữa đầu óc với tâm can
sự kết hợp tất cả mọi thứ làm nên tôi
tất cả
không thiếu thứ gì
không thiếu cái bụng
không thiếu bộ phận sinh dục
không thiếu cái đầu biết suy nghĩ
nhưng với sự thận trọng
vì thật nguy hiểm
khi cái đầu suy nghĩ
tất cả
chỉ bởi nó thôi

Eduardo Galeano

Bắc Phong diễn ý Eduardo Galeano, một nhà văn nổi tiếng người xứ Uruguay qua thơ dựa theo phần phỏng vấn ông trong bài Trí thức và trái tim của Hoàng Ngọc-Tuấn trên Tiền Vệ và bản phỏng vấn dịch sang tiếng Anh của Bananna Carlson trên facebook.

Đã đóng bình luận.