Archive for the ‘Eduardo Galeano’ Category

Eduardo Galeano
Bắc Phong diễn ý nhà văn Eduardo Galeano qua thơ


Eduardo Galeano (ảnh: Mariela de Marchi Moyano)

nói chuyện với bạn chút thôi
thực đấy
tôi đâu phải một hiền nhân
hơn nữa
giữa tôi với bạn
tôi thú thật điều này
bọn trí thức làm tôi thốn dái
(more…)