Chiều Đông viễn xứ

Posted: 09/02/2012 in Âm Nhạc, Huỳnh Tâm Hoài, Minh Trí, Nguyễn Hữu Tân, Thơ

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Minh Trí

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi bản nhạc và audio file.

Đã đóng bình luận.