Archive for the ‘Minh Trí’ Category

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài; Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Minh Trí

Nguồn: Huỳnh Tâm Hoài gửi bản nhạc và audio file.