Việt Nam

Posted: 29/02/2012 in Bắc Phong, Thơ, Wislawa Szymborska

Wislawa Szymborska
Bắc Phong chuyển ngữ


(Ảnh: Horst Faas)

“Này chị, chị tên gì?” “Tôi không biết.”
“Chị bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?” “Tôi không biết.”
“Tại sao chị đào hầm?” “Tôi không biết”
“Chị nấp dưới hầm bao lâu rồi?” “Tôi không biết.”
“Tại sao chị cắn ngón tay tôi?” “Tôi không biết.”
“Chị không biết là chúng tôi sẽ không hại chị à?” “Tôi không biết.”
“Chị thuộc phe nào” “Tôi không biết.”
“Đang chiến tranh mà, chị phải chọn phe chứ.” “Tôi không biết.”
“Làng của chị còn không? “Tôi không biết.”
“Các con của chị đây à?” “Dạ phải”

1967
Wislawa Szymborska
Bắc Phong chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh của Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh

Thi sĩ Wislawa Szymborska sinh ngày 2 tháng 7 năm 1923 tại làng Prowent sau thuộc thị trấn Kórnik nằm ở phía tây Ba Lan. Bà chỉ làm khoảng hơn 200 bài thơ nhưng được giới phê bình văn học coi là một “Mozart của thi ca”. Thi sĩ Wislawa Szymborska đoạt giải Văn chương Nobel năm 1996. Ngày 1 tháng 2 năm 2012, bà qua đời trong giấc ngủ yên bình tại nhà riêng ở thành phố Kraków.

Vietnam

“Woman, what’s your name?” “I don’t know.”
“How old are you? Where are you from?” “I don’t know.”
“Why did you dig that burrow?” “I don’t know.”
“How long have you been hiding?” “I don’t know.”
“Why did you bite my finger?” “I don’t know.”
“Don’t you know that we won’t hurt you?” “I don’t know.”
“Whose side are you on?” “I don’t know.”
“This is war, you’ve got to choose.” “I don’t know.”
“Does your village still exist?” “I don’t know.”
“Are those your children?” “Yes.”

1967
Wislawa Szymborska
Translated by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh

Đã đóng bình luận.