Nơi đó là quê hương

Posted: 04/04/2012 in Âm Nhạc, Hồng Mơ, Nguyễn Phan Nhật Nam, Thơ, Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Trần Quang LộcHồng Mơ

Đã đóng bình luận.