Ngày tình nhân

Posted: 02/06/2012 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Quốc Quân, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Quốc Quân
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.