Archive for the ‘Quốc Quân’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Trần Lê Quang
Tiếng hát: Quốc Quân
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link